Menu
Organizatorzy:
Piotr Nowak

Piotr Nowak

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2002 roku ukończył ESCP-EAP EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT w Berlinie uzyskując tytuł MBA z Zarządzania Europejskiego. Od 2003 roku zaangażowany w projekty finansowane z Funduszy Europejskich w tym PHARE, INTERREG, Programów Ramowych Badań. Zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Zajmuje się inicjowaniem projektów i zarządzaniem innowacyjnymi projektami dla firm i instytucji publicznych. Pracę doktorską pt. „Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów Europy Zachodniej” obronił z wyróżnieniem 12 lipca 2011 roku jako doktorant Katedry Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i innowacyjnosci. W 2012 roku w ramach Programu Top 500 Innovators uczestniczył w stażu dotyczącym Science management and commercialization na Uniwersytecie Stanforda w Stanford Center for Professional Development.