Menu
Organizatorzy:
Tomasz Kayser

Tomasz Kayser

Od 1990 roku radny i zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Odpowiedzialny między innymi za strategię rozwoju miasta, programowanie i planowanie jego rozwoju społeczno-gospodarczego, opracowywanie i realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, rozwój przedsiębiorczości oraz koordynację działań związanych
z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy europejskich. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego), ukończył studia Master of Business Administration realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie, odbył studia podyplomowe w St. Antony’s College na Uniwersytecie Oxfordzkim (1986-87) oraz kurs zarządzania w Senior Executive Institute w Weldon Cooper Center for Public Service-University of Virginia (1995).