Menu
Organizatorzy:
Marcin Kraska

Marcin Kraska

  • Position: Zastępca Kierownika w Centrum Elektronicznej Gospodarki

Doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, obecnie Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu), obecnie Zastępca Kierownika w  Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Sekretarz Rady Naukowej w Instytucie Logistyki i Magazynowania, ekspert w zakresie badań, rozwoju i zarządzania projektami w obszarze elektronicznej gospodarki (specjalizacja: eAdministracja, eHandel, eFinanse, eIntegracja, projektowanie i tworzenie specyfikacji systemów informatycznych, prace koncepcyjne i wdrożeniowe w zakresie instrumentów wspomagających elektroniczną gospodarkę), bankowości (specjalizacja: metody punktowe) oraz oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Kierownik krajowych i międzynarodowych projektów z obszaru e-gospodarki. Prelegent wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz specjalistycznych seminariów związanych z ICT.  Autor i redaktor raportów Elektroniczna Gospodarka w Polsce oraz innych artykułów, opracowań, recenzji i książek z obszaru elektronicznej gospodarki i bankowości.

Od 2009 r. bierze czynny udział m.in. we wdrażaniu Dyrektywy usługowej w Polsce. W ramach tych działań m.in. kieruje projektem w Instytucie Logistyki i Magazynowania pt. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka” (2009-2013),  realizowanego w ramach POKL w partnerstwie z Ministerstwem Gospodarki. Reprezentuje stronę polską w spotkaniach Komisji Europejskiej dotyczącej wdrażania Dyrektywy usługowej, a także realizował oraz realizuje projekty unijne, m.in. takie jak SPOCS - Jednolita procedura on-line dla usług transgranicznych, eSENS - Electronic Simple European Networked Services.