Menu
Organizatorzy:
Andrzej Ręgowski

Andrzej Ręgowski

Powołany pod koniec kwietnia 2012 r. przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
Z administracją państwową związany jest od 1990 r. Posiada doświadczenie w informatyzacji administracji publicznej w kraju i za granicą. Przez szereg lat był doradcą prezesa Głównego Urzędu Ceł, a później – dyrektorem Departamentu Administracyjno-Inwestycyjnego GUC. W latach 1999-2002 był Pełnomocnikiem Prezesa GUC ds. Informatyzacji Administracji Celnej. Następnie w latach 2003-2010 pracował jako ekspert w projektach na rzecz administracji państwowych w krajach przygotowujących się do członkostwa: na Słowacji, w Rumunii, Macedonii, Turcji i na Litwie. Z końcem 2010 r. podjął pracę w Ministerstwie Finansów i został powołany na Pełnomocnika Szefa Służby Celnej ds. Programu e-Cło. Jest zwolennikiem i propagatorem strategicznego podejścia w zarządzaniu instytucjami publicznymi oraz budowy kompetencji zarządczych wewnątrz administracji państwowej.