Menu
Organizatorzy:
Tadeusz Rudnicki

Tadeusz Rudnicki

Jest ekspertem Europejskiego i Polskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego e-Fakturowania (grupa robocza EC T4, Polskie Narodowe Forum)

Jest również członkiem europejskiej Grupy Eksperckiej Przetargów Elektronicznych (e-TEG) działającej przy Komisji Europejskiej w latach 2012-13. Jest   głównym specjalistą Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w dziedzinie e-biznesu. Pełni także funkcję konsultanta w organizacji GS1, która zajmuje się standaryzacją w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania popytem.
Tadeusz Rudnicki jest certyfikowanym konsultantem Krajowej Sieci Innowacji (KSU/KSI) oraz kierownikiem projektu systemowego PARP realizowanego przez ILIM w latach 2009 – 2011 oraz obecnie. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (Automatyka i Metrologia Elektryczna i Elektroniczna).