Menu
Organizatorzy:
Szymon Mamrot

Szymon Mamrot

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami samorządów terytorialnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem technologii informacyjnych". Główny specjalista w Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania zaangażowany w krajowe oraz międzynarodowe projekty z zakresu rozwoju e-administracji. Autor publikacji z zakresu e-administracji oraz e-biznesu. Autor wielu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE. Wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego był zaangażowany w prace związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Obecnie koordynuje pracami zespołu odpowiedzialnego za mapowanie procesów administracyjnych w ramach projektów Instytutu związanych z wdrażaniem Dyrektywy Usługowej. Ponadto zarządza projektem e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange). Bierze udział w pracach Komisji Europejskiej w ramach grupy ekspertów zaangażowanych w rozwój Pojedynczych Punktów Kontaktowych.