Menu
Organizatorzy:
Dariusz Bogucki

Dariusz Bogucki

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, doktorat uzyskał w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Ukończył także studia podyplomowe zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
W administracji publicznej przeszedł drogę od specjalisty do dyrektora zastępującego dyrektora generalnego dużego urzędu. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów informatycznych w administracji publicznej: w latach 1994–1997 projektu Banku Światowego ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaś w latach 1997–2002 projektu CORS w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2002-2004 w MSWiA, jako Krajowy Koordynator Programu UE IDA II odpowiadał m.in. za uruchomienie polskiego węzła sieci teleinformatycznej UE TESTA II, w ramach przygotowania polskiej akcesji do UE, za co został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP. W latach 2004–2006 Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, koordynator prac nad „Prognozą Informatyzacji Kraju do roku 2013”. W latach 2007-9 jako dyrektor Departamentu Informatyki w MPiPS odpowiadał za wdrożenie systemu Syriusz w urzędach pracy. Współautor 15 studiów wykonalności i biznesplanów dla projektów IT w tym regionalnych i lokalnych sieci szerokopasmowych.
Stypendysta Programu Departamentu Stanu USA „US Visitor” (eGovernment w administracji federalnej, stanowej i lokalnej). Rzeczoznawca PTI (Polskiego Towarzystwa Informatycznego), wykładowca akademicki. Autor ponad 30 artykułów w pismach fachowych poświęconych elektronicznej administracji i społeczeństwu informacyjnemu. Obecnie pracuje nad książką – poradnikiem dla piszących studia wykonalności.