Menu
Organizatorzy:
Michał Pierzchalski

Michał Pierzchalski

Ekspert Ministerstwa Gospodarki pracujący od początku głównej fazy realizacyjnej projektu CEIDG. Brał udział w opracowywaniu głównych założeń systemu, postępowań przetargowych na jego realizację oraz na bieżąco zajmuje się rozwojem i utrzymaniem CEIDG. Współpracuje z wieloma instytucjami administracji publicznej zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej (MF,GUS,KRUS,ZUS,KRS,KRK) oraz podmiotami współpracującymi przy realizacji projektu – doradcy strategiczni, podwykonawcy, kancelarie prawne, firmy informatyczne. Prelegent licznych konferencji i spotkań poświęconych tematyce działalności gospodarczej w tym CEIDG w całej Polsce i na świecie. Dotychczas przeszkolił ponad 1000 osób z tematyki związanej z CEIDG. Posiada m.in. certyfikaty metodologii zarządzania projektami PRINCE2, PMI, IPMA odbył liczne szkolenia w zakresie realizacji i modelowania złożonych projektów biznesowych m.in. BPMN, BPML, UML ich notacji ITIL, Zarządzanie czasem i ryzykiem w projekcie oraz ukończył wiele szkoleń związanych z administracją publiczną – postępowania przetargowe z zastosowaniem PZP, Finanse Publiczne. Interesuje się szeroko rozumianą dziedziną ICT, przede wszystkim pod kątem budowy e-administracji w Polsce. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest mocno związane z pracą w instytucjach finansowych na różnych stanowiskach.