Menu
Organizatorzy:
Mateusz Hojda

Mateusz Hojda

Mateusz Hojda związany jest z firmą Business Reporting – Advisory Group (BR-AG), gdzie od roku 2006 zaangażowany jest w projekty związane z wprowadzaniem elektronicznej wymiany informacji biznesowej. Z ramienia BR-AG, Mateusz brał udział w projektach wdrożeniowych dotyczących ujednoliconego systemu gromadzenia informacji finansowej opartego o standard XBRL w Ameryce Południowej, Europie oraz Azji. Od roku 2005 zaangażowany w działalność Stowarzyszenia „SBR Polska” (wcześniej Stowarzyszenie „XBRL Polska”).

Mateusz jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania TU-Freiberg (Niemcy).