Menu
Organizatorzy:

O konferencji

Termin i miejsce

6-7 listopada 2013, Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania

O konferencji


Postępująca informatyzacja w niemal każdej dziedzinie życia stała się faktem. Jej szczególny wpływ na gospodarkę sprawia, że konieczne jest podjęcie tematu elektronizacji usług administracji publicznej w Polsce. Niezbędne jest poznanie oczekiwań biznesu oraz wypracowanie przez rząd nowych, efektywnych rozwiązań, które wyznaczą kierunki rozwoju współczesnej e-gospodarki. Konferencja „e-Administracja dla Biznesu” ma to umożliwić.

Konferencja odpowie m.in na pytania:
1/ Czego oczekuje biznes od administracji?
2/ W jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna gospodarka?
3/ Jak zmieni się jakość usług administracji publicznej w Polsce?

Ważnym punktem konferencji będzie również prezentacja dobrych praktyk,  rozwiązań i wdrożeń z rynku krajowego oraz rynków zagranicznych i wspólna debata. Kluczem do dalszego rozwoju e-usług publicznych powinna być współpraca między administracją a biznesem, umożliwiająca świadczenie usług odpowiadających potrzebom przedsiębiorców.
Właśnie dlatego konferencja e-Administracja dla Biznesu skierowana jest przede wszystkim do pracowników administracji rządowej i samorządowej zaangażowanych w informatyzację państwa, przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu.

W programie

6-7 listopada – Konferencja

  • wystąpienia ekspertów
  • panele dyskusyjne
  • prezentacje dobrych praktyk z kraju i zagranicy
  • wystawa prezentująca innowacyjne rozwiązania e-gospodarki
  • networking

Zapraszamy do udziału

  • przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym urzędy marszałkowskie, urzędy gmin i miast, powiaty)
  • przedstawicieli biznesu działających na styku z administracją
  • instytucje otoczenia biznesu

Zaproszenie Ministra Ręgowskiego

Plik PDF z treścią zaproszenia

Powrót na górę


Partner strategiczny

Partner strategiczny

Patronat honorowy

Sponsor #1