Menu
Organizatorzy:

Organizatorzy


 

Instytut Logistyki i Magazynowania

 Instytut Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska realizuje prace badawczo – rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw.  ILiM prowadzi też działania związane z Elektronicznym Punktem Kontaktowym (www.eu-go.gov.pl) oraz rozwojem szeroko pojętem e-Administracji. Jako organizacja krajowa GS1 wspiera uczestników systemu w efektywnym wdrażaniu globalnych standardów i nowych zastosowań opartych między innymi na kodach kreskowych. Aktywnie działa w europejskiej i polskiej przestrzeni badawczej w ramach projektów unijnych i narodowych z obszaru logistyki, e-Government i ICT.

 

  

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki jest profesjonalną, skuteczną oraz wiarygodną, opartą o nowe technologie instytucją, która realizuje w dialogu z partnerami społecznymi politykę gospodarczą rządu, także poprzez aktywne uczestnictwo w pracach Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych. Priorytety strategiczne Ministerstwa Gospodarki  to wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności,  lepsze regulacje prawne, partnerstwo dla rozwoju gospodarczego, aktywność na rynku międzynarodowym, bezpieczeństwo gospodarcze kraju oraz sprawna administracja.  

 

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  zajmuje się administracją publiczną, a więc zespoloną administracją rządową w województwie.  MAC zajmuje się też współpracą między rządem i jednostkami samorządu terytorialnego a także nadzoruje prowadzenie wielkich projektów e-administracji, w tym tych, które wspiera swymi funduszami Unia Europejska. Buduje społeczeństwo informacyjne – takie, które korzysta z sieci i zgromadzonych w niej zasobów, stawia na nowe cyfrowe umiejętności, korzysta z narzędzi cyfrowych do wyrażania opinii i konsultowania decyzji władz, tworzy narzędzia wspierające wzajemne zaufanie i kapitał społeczny.  MAC uważa, że najważniejsze jest tu wspieranie dostępu do internetu, zasobów dostępnych w sieci i doskonalenia umiejętności cyfrowych Polaków. Prowadzi też sprawy związane z opracowaniem i realizacją rządowej Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

    •  

Powrót na górę


Partner strategiczny

Partner strategiczny

Patronat honorowy

Sponsor #1