Menu
Organizatorzy:

prof. Wojciech Cellary

prof. Wojciech Cellary
Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary jest informatykiem, kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalizującym się aktualnie w problematyce elektronicznego biznesu, elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy, elektronicznej administracji i społeczeństwa informacyjnego. Pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą. Jest autorem 11 książek i ponad 150 artykułów naukowych. Był konsultantem wielu ministerstw, komisji sejmowych i senackich oraz ekspertem Komisji Europejskiej. Był głównym organizatorem 37 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 250 konferencji. Kierował licznymi projektami naukowymi i przemysłowymi zakończonymi wdrożeniami na skalę międzynarodową. Był redaktorem naukowym Raportu o Rozwoju Społecznym: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, opracowanego pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Jest członkiem licznych towarzystw i organizacji naukowych. W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, a obecnie jest członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji oraz Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. W 2011 roku był przewodniczącym Komitetu Programowego 6. Europejskiej Ministerialnej Konferencji i Wystawy “Borderless eGovernment Services for Europeans”, która odbyła się w Poznaniu 17 – 18 listopada 2011 w ramach polskiej prezydencji.

Powrót na górę

Partner strategiczny

Partner strategiczny

Patronat honorowy

Sponsor #1