Menu
Organizatorzy:

Magdalena Gaj

Magdalena Gaj
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Magdalena Gaj jest radcą prawnym i ekspertem z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Od 2001 roku nieprzerwanie zajmuje się sprawami rynku telekomunikacyjnego, w szczególności sferą regulacji.

W 1998 r. ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1998–2001 odbyła aplikację radcowską pracując w tym czasie w kancelarii radcowskiej i uzyskując uprawnienia radcy prawnego.

W 2001 r. podjęła pracę w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji przekształconym później w Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a następnie w Urząd Komunikacji Elektronicznej. W 2005 r. objęła stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego UKE.

W 2009 r. została mianowana Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie zajmowała się sprawami poczty i telekomunikacji. W czasie sprawowania przez nią tej funkcji przygotowano i uchwalono ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, rozpoczęto proces przejścia z telewizji analogowej na naziemną telewizję cyfrową oraz przyjęto ustawę o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki jej staraniom Polska została członkiem Rady Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU).

W listopadzie 2011 r. Magdalena Gaj objęła stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

27 stycznia 2012 r. została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Powrót na górę

Partner strategiczny

Partner strategiczny

Patronat honorowy

Sponsor #1