Menu
Organizatorzy:

prof. Jacek Gołaczyński

prof. Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Profesor dr hab. Jacek Gołaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i pracownik Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również Koordynatorem Krajowym ds. Koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych i członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Więcej w tej kategorii: « prof. Wojciech Cellary Magdalena Gaj »
Powrót na górę

Partner strategiczny

Partner strategiczny

Patronat honorowy

Sponsor #1