Menu
Organizatorzy:

prof. Witold Hołubowicz

prof.Witold Hołubowicz
Prezes Zarządu ITTI Sp. z o.o.

WITOLD HOŁUBOWICZ jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W latach 1987-89 był wykładowcą na Politechnice w Nowym Jorku, USA. Odbywał staże naukowe w Szwajcarii, Francji i Japonii. W latach 1992-96 był profesorem Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatyczno-Telekomunikacyjnych (EFP) w Poznaniu. Od 1996 roku jest Profesorem na Wydziale Telekomunikacji i Elektroniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W latach 1996-2000 był Przewodniczącym Komitetu Programowego Krajowej Konfederacji Radiofuzji i Radiokomunikacji (KKRR). Od 2003 roku jest profesorem na Wydziale Fizyki UAM, gdzie kieruje pracami Zakładu Informatyki Stosowanej. Jego zainteresowania zawodowe to szeroko rozumiana dziedzina telekomunikacji cyfrowej, a szczególnie systemy łączności radiowej i telefonii komórkowej. Kierował kilkudziesięcioma projektami naukowymi, konsultingowymi i wdrożeniowymi z tego zakresu. Funkcję Prezesa Zarządu w firmie ITTI Sp. z o.o. Profesor Witold Hołubowicz pełni od 1997 roku. 

Powrót na górę

Partner strategiczny

Partner strategiczny

Patronat honorowy

Sponsor #1