Menu
Organizatorzy:

Rada Programowa (13)

prof. Witold Hołubowicz

prof.Witold Hołubowicz
Prezes Zarządu ITTI Sp. z o.o.

WITOLD HOŁUBOWICZ jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W latach 1987-89 był wykładowcą na Politechnice w Nowym Jorku, USA. Odbywał staże naukowe w Szwajcarii, Francji i Japonii. W latach 1992-96 był profesorem Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatyczno-Telekomunikacyjnych (EFP) w Poznaniu. Od 1996 roku jest Profesorem na Wydziale Telekomunikacji i Elektroniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W latach 1996-2000 był Przewodniczącym Komitetu Programowego Krajowej Konfederacji Radiofuzji i Radiokomunikacji (KKRR). Od 2003 roku jest profesorem na Wydziale Fizyki UAM, gdzie kieruje pracami Zakładu Informatyki Stosowanej. Jego zainteresowania zawodowe to szeroko rozumiana dziedzina telekomunikacji cyfrowej, a szczególnie systemy łączności radiowej i telefonii komórkowej. Kierował kilkudziesięcioma projektami naukowymi, konsultingowymi i wdrożeniowymi z tego zakresu. Funkcję Prezesa Zarządu w firmie ITTI Sp. z o.o. Profesor Witold Hołubowicz pełni od 1997 roku. 

Czytaj dalej...

Bożena Lublińska-Kasprzak

Bożena Lublińska-Kasprzak
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Pani Bożena Lublińska-Kasprzak od marca 2009 r. pełni funkcję Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wcześniej pełniła przez wiele lat funkcje kierownicze w administracji publicznej w obszarze programowania i zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich, przedsiębiorczości i innowacyjności. Studiowała ekonomię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz integrację europejską na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski. Odbyła staże naukowe i zawodowe m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Komisji Europejskiej. Była ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince 2. W 2011 roku otrzymała tytuł Menadżera Administracji Roku oraz znalazła się na 10 miejscu rankingu „Tiaras of Management” miesięcznika Polish Market, uwzględniającym 50 najwybitniejszych polskich kobiet menadżerów. Od 2009 przewodniczy kapitule konkursu Polski Produkt Przyszłości. Od 2010 wchodzi w skład zarządu Europejskiej Sieci Agencji Innowacyjności (TAFTIE).  

Czytaj dalej...

Krzysztof Głomb

Krzysztof Głomb
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

Założyciel (1998) i prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, obecnie na kadencję od 2010 - 2016 roku. Od 1997 roku dyrektor programowy Konferencji „Miasta w Internecie”.

Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Europejski ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (specjalizacja: eAdministracja, eZdrowie, eIntegracja, oraz programowanie strategiczne), planowania eRozwoju ma poziomie regionalnym i lokalnym oraz architektur projektów elektronicznej administracji. Prelegent ponad 120 krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz specjalistycznych seminariów związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego.

Autor i redaktor strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 5 polskich województwach (Małopolskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Podkarpackie, Mazowieckie), studiów regionalnych (Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlasie, Zachodniopomorskie) oraz jednej z nielicznych w Europie regionalnej strategii eZdrowia województwa łódzkiego. Lider strategicznych projektów wsparcia eRozwoju województw, związanych z transferem wiedzy oraz doradztwem dla władz wojewódzkich i lokalnych.

Aktywnie działa na rzecz europejskich inicjatyw badawczych i pro-innowacyjnych. W latach 2002 –2003 polski ekspert w Komitecie Information Society Technologies (ISTC) w Brukseli delegowany do prac przez Komitet Badań Naukowych. Polski ekspert w eGovernment i eInclusion Sub-Group działających w ramach i2010 High Level Group. Od maja 2004 r. był wiceprezydentem European Local Authorities’ Telematic Network (ELANET), a od kwietnia 2007 r. – do końca 2008 roku pełnił funkcję co-prezydenta tej europejskiej organizacji. Juror Europejskiej Nagrody e-Integracji przyznawanej przez Komisję Europejską (2008).
Członek Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji pierwszej, drugiej, trzeciej oraz - od grudnia 2011r. czwartej kadencji (2005-2011). Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych Rzecznika Praw Obywatelskich. Członek Zachodniopomorskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego, wiceprzewodniczący Rady Podlaskiego Partnerstwa dla eRozwoju. Członek Rady Programowej Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Lider projektów regionalnych: SIRMA – Sieć Innowacyjnego eRozwoju Mazowsza, TR@NSPOD – Podlaskie Partnerstwo dla eRozwoju, PRO@ctis – Zachodniopomorski Alians na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz WIR – Wielkopolska Sieć Interesariuszy eRozwoju.

Laureat nagrody „Kryształowej Brukselki” (rok 2002) - nagrody ministra nauki i informatyzacji za szczególne osiągnięcia w dziedzinie realizacji innowacyjnych projektów europejskich oraz Nagrody im. Marka Cara (rok 2003) - wyróżnienia za wybitne osiągnięcia na polu rozwoju informatyki w polskiej administracji publicznej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2009) za zasługi dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  

Czytaj dalej...

Dariusz Bogdan

Dariusz Bogdan
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Urodził się 15 stycznia 1969 r. w Ełku. Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Następnie studia podyplomowe w zakresie Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W latach 1993-1999 inspektor, starszy inspektor, kierownik Zespołu ds. Informatyki, Pełnomocnik Prezesa ds. Informatyki w Agencji Rynku Rolnego. Od 1999 do 2007 - dyrektor Biura Teleinformatyki w Agencji Rynku Rolnego.
W latach 2006-2007 wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od grudnia 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.
W latach 2008-2010 oraz od 2010-aktualnie - przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2008-2011 oraz od 2012-aktualnie - przewodniczący Komitetu Do Spraw Umów Offsetowych.
W latach 2007-2009 oraz 2009-2011 - członek Rady Informatyzacji Państwa II i III Kadencji. W latach 2008-2011 - członek Rady Programowej Instytutu Maszyn Matematycznych.
Od 2008 współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego Przemysłu Zbrojeniowego oraz członek Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW). W latach 2008-2011 - członek Komitetu Rady Ministrów Do Spraw Informatyzacji i Łączności Od 2009 przewodniczący Zespołu Gospodarki Elektronicznej. Od stycznia 2012 członek Komitetu Rady Ministrów Do Spraw Cyfryzacji. Jego hobby to narciarstwo, siatkówka, szachy oraz literatura.
Żonaty, dwoje dzieci.

Czytaj dalej...

Justyna Duszyńska

Justyna Duszyńska
Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, prawnik. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Odpowiada m. in. za realizację zadań w obszarze informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozwój elektronicznej administracji. Współprzewodnicząca grupy ds. elektronizacji usług administracji publicznej w ramach inicjatywy pn. „Linia współpracy Rządu i Samorządu”.  

Czytaj dalej...

Grzegorz Szyszka

dr Grzegorz Szyszka
Dyrektor Instytutu Logistyki
i Magazynowania

Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, Prezydent GS1 Polska, założyciel i wieloletni Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Inicjator powstania Wyższej Szkoły Logistyki, członek Senatu tej uczelni. Przewodniczący Sekcji Logistyki w Transporcie Komitetu Transportu PAN. Autor licznych publikacji z zakresu systemów logistycznych. Współredaktor opracowywanych co 2 lata przez Instytut raportów o stanie logistyki w Polsce.

 

 

Czytaj dalej...

Maciej Stroiński

dr inż. Maciej Stroiński
Zastępca Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

Dr inż. Maciej Stroiński - Zastępca Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Współautor programu „PIONIER: Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego” i programu PIONIER2 – Zaawansowane Platformy Usługowe, kierownik projektu "Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych", Wiceprzewodniczący Rady Konsorcjum PIONIER, Wiceprezes  stowarzyszenia Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, Wiceprzewodniczący Rady Konsorcjum Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych. Redaktor periodyku „Computational Methods in Science and Technology”. Inicjator i współrealizator wielu prowadzonych w PCSS prac badawczo-wdrożeniowych w obszarze sieci komputerowych nowej generacji, usług i aplikacji. Autor około 200 publikacji zamieszczonych w książkach, czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz szeregu opracowań o charakterze badawczo-rozwojowym.

 

 

Czytaj dalej...

prof. Jacek Gołaczyński

prof. Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Profesor dr hab. Jacek Gołaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i pracownik Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również Koordynatorem Krajowym ds. Koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych i członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Partner strategiczny

Partner strategiczny

Patronat honorowy

Sponsor #1