Menu
Organizatorzy:

7 listopada 2013 r. (II dzień)

Program do pobrania


 

            

Czwartek, 7 listopada 2013 r. (dzień II)

e-ADMINISTRACJA - UCZMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH!

 

 • 9:30 – 10:00    Powitalna kawa
 • 10:00 - 11:20  Sesja tematyczna B1 - Dobre praktyki na świecie i w Polsce
 • 10:00 – 10:20   Australia. Najlepsze praktyki z południowej półkuli

Prezentacja najlepszych praktyk usprawniających kontakt biznesu z administracją

Prelegent: Rebecca Greenwood, Tasmanian Government Organisations

 • 10:20 – 10:40   Malta. Republika dobrych praktyk

Prezentacja najlepszych praktyk usprawniających kontakt biznesu z administracją

Prelegent: Joseph Grech, Business First

 • 10:40 – 11:00   Hiszpania. Nowe miejsca pracy i lepsze perspektywy rozwoju: programy wspierające sektor IT

Prelegent: Patrocinio Nieto Moreno, Ministry of Finance and Public Administration 

 • 11:00 - 11:20   Dobre praktyki z Estonii. Jak wdrożyć e-Administrację?

Prelegent: Mihkel Tikk, Estonian Information System’s Authority

 • 11:20 – 11:50    Przerwa kawowa
 • 11:50 – 12:10   Wdrażanie inteligentnych i zintegrowanych usług e-administracji dla biznesu na Tajwanie

Prelegent: Stanley Wang, Institute for Information Industry

 • 12:10 – 12:25   Jak to robimy w Poznaniu? Technologie informatyczne jako narzędzie wsparcia administracji i biznesu w Poznaniu

Celem wystąpienia jest prezentacja tych rozwiązań i projektów wdrażanych przez Urząd Miasta Poznania w ramach e-administracji, które znacząco przyczyniają się do stworzenia klimatu przyjaznego nie tylko dla potencjalnych czy przyszłych przedsiębiorców, ale wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających Poznań.

Prelegent: Joanna Jajus, Urząd Miasta Poznania

 • 12:25 – 12:40   e-Administracja dla przedsiębiorców: to prostsze niż myślisz!

Prelegent: Paweł Świercz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Czy w dobie ePUAPu systemy regionalne wciąż mają szansę powodzenia w dziedzinie świadczenia usług elektronicznych? Tak, o ile nie stanowią zamkniętych bytów. Integracja, interoperacyjność oraz otwartość rozwiązań stanowią klucz do ich funkcjonowania na rynku. Cyfrowa Małopolska jako przykład regionalnego cyfrowego urzędu.

 • 12:40 – 13:30 Panel dyskusyjny

Dyskusja ma na celu analizę na ile dobre praktyki ze świata oraz dobre praktyki w Polsce można stosować w naszym kraju. Panel ma również wskazać jak urzędy powinny ze sobą współpracować i wymieniać doświadczenia w przyszłości.

Moderator: Jacek Orłowski, Redaktor Naczelny „IT w Administracji

Uczestnicy:

 1.  Sebastian Christow, MG
 2.  Joanna Jajus, UM Poznania
 3.  Paweł Świercz, UMWM
 4.  Rafał Sowiński, ILIM
 5.  Grzegorz Grabowski, UM Łódź
 6. Jan Górski, PLUM - Web Solutions Sp. z o.o.
 • 13:30 – 14:15 Lunch
 • 14:15 – 15:50 Sesja tematyczna B2 - „Jeden standard procedur w całej Europie”
 • 14:15 - 14:35 Technologie mobilne w usługach publicznych: nowe horyzonty dla administracji, przedsiębiorstw i obywateli

Zaprezentowane zostanie modelowe podejście, jakim powinny kierować się urzędy podczas adaptacji mobilnych technologii w obsłudze klientów, w szczególności biznesu.

Prelegent: Barbara Ubaldi, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Francja

 • 14:35 – 14:55 Projekt e-SENS: elektroniczna administracja publiczna w Twoim domu  

Przedstawienie idei pilotowania rozwiązań e-Administracji w procedurach transgranicznych na podstawie najnowszego projektu typu LSP: e-SENS

 

Prelegent: Susanne Muhlenbein, 360 Grad, Niemcy 

 

 •   14:55 - 15:15 Jak korzystać z Kluczowego Słownictwa e-Administracji

Przedstawione zostaną założenia i wyniki prac programu ISA, w którym zaprojektowane zostały rozwiązania interoperacyjności dla urzędów pozwalające na obsługę elektroniczną obywateli z różnych krajów.

Prelegent: Nikolaos Loutas, PricewaterhouseCoopers, Belgia

 • 15:15 – 15:35 Making justice faster. Rezultaty projektu e-CODEX.

Prelegent: Ronald A. Smit, Ministerstwo Sprawiedliwości w Hadze, Holandia  

 • 15:35 - 15:50 Strategia wdrażania elektronicznego fakturowania w Polsce.

Przedstawienie wdrożeń systemów e-fakturowania w wybranych krajach UE i na świecie.

Prelegent: Tadeusz Rudnicki, Instytut Logistyki i Magazynowania

 • 15:50 – 16:00 Podsumowanie sesji i zakończenie konferencji
 • 16:00 - 17:30 WARSZTAT -  Design thinking w administracji
Prowadzący: Jacek Pucher i Piotr Nowak, Instytut Logistyki i Magazynowania
Design Thinking to metodyka projektowania innowacyjnych rozwiązań. Dzięki jej zastosowaniu powstało wiele przełomowych produktów i usług, a w swojej pracy wykorzystały ją firmy takie jak Procter&Gamble, Google czy Shimano. Ale Design Thinking to przede wszystkim filozofia podejścia do rozwiązywania złożonych problemów.  Jej cechy to:
- działanie zespołowe,
- koncentrację na odbiorcach problemów oraz
-szybkie prototypowanie i weryfikowanie hipotez.
Czy to podejście można zastosować w e-administracji? W trakcie warsztatu jego uczestnicy wcielą się w projektantów usług e-administracji i poznają kilka wybranych narzędzi service design thinking.
Plan:
Warm-up
Autoprezentacja uczestników
Wstęp
- dlaczego design?
- dlaczego design thinking w administracji?
- wybór e-usługi do przeprojektowania
Kim jest użytkownik naszej usługi (persona)? (Ćwiczenie zespołowe)
Mapowanie ścieżki klienta (Ćwiczenie zespołowe)
Prezentacje zespołów

 

 * Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmiany programu

Powrót na górę


Partner strategiczny

Partner strategiczny

Patronat honorowy

Sponsor #1