ORGANIZATORZY:    

Andrzej Żurawski

Andrzej Żurawski

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Stały arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski, jak również egzamin adwokacki. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i spółek oraz prawie międzynarodowym prywatnym.
Posiada wieloletnie doświadczenie w problematyce postępowań gospodarczych w szczególności postępowań transgranicznych. Jest autorem artykułów m. in. na temat międzynarodowych procedur windykacyjnych realizowanych przy wykorzystaniu regulacji prawa europejskiego. Prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych odnoszących się do zagadnień związanych z transgranicznym dochodzeniem należności pieniężnych.