ORGANIZATORZY:    

Tomasz Michalak

Tomasz Michalak

Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów. Ukończył  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował m.in. w Głównym Urzędzie Ceł (na stanowisku wicedyrektora, a potem Prezesa), w Kancelarii Prezydenta RP (Dyrektor Biura Integracji Europejskiej), był Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Finansów oraz Attaché Celnym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.
Ze Służbą Celną i kontaktami ze środowiskami gospodarczymi związany od 1990 roku. Zaangażowany m.in. w tworzenie kolejnych Strategii Służby Celnej, realizację projektów informatycznych, integrację Polski z UE a następnie Prezydencję, działania Służby Celnej w czasie EURO2012 a także prace Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, konferencje, szkolenia i działania informacyjne na temat przepisów celnych i praktyki ich stosowania. Szczególne miejsce w jego działalności zajmuje dążenie do ułatwiania legalnej działalności gospodarczej, ograniczanie obciążeń administracyjnych przedsiębiorców i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w obsłudze klientów Służby Celnej. Jest autorem licznych artykułów w publikacjach i w prasie krajowej i zagranicznej o tematyce celnej i Unii Europejskiej.