ORGANIZATORZY:    

Dr Ewa Perłakowska

Dr Ewa Perłakowska

Ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), archiwistyki i prawa archiwalnego; historyk-archiwista; doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stażystka Międzynarodowego Technicznego Stażu Archiwalnego w Paryżu (1999) oraz stażu „Teorie i praktyki archiwalne” w ramach programu Courants du Monde w Paryżu (2001). Ukończyła studia podyplomowe z administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004). W latach 1997-2014 zatrudniona w sieci archiwów państwowych, przy czym w latach 2003-2008 kierowała Oddziałem Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w Krakowie, a w latach 2009-2014 była pierwszym dyrektorem Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Autorka publikacji i komunikatów w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Współautorka książki „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” pod red. nauk. Grażyny Szpor (Wolters Kluwer, Warszawa 2013). Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności wartościowaniem archiwalnym dokumentacji oraz dokumentem elektronicznym, a także organizacją i funkcjonowaniem archiwów zakładowych, w tym archiwów elektronicznych. Współtwórczyni zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Specjalizuje się zwłaszcza w opracowywaniu instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla różnych podmiotów, w tym administracji. Pomysłodawca, organizator i koordynator kwalifikacyjnych kursów kancelaryjno-archiwalnych i licznych szkoleń skierowanych do archiwistów oraz pracowników podmiotów publicznych. Wykładowca Roku 2007 w konkursie organizowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Wykładowca metodyki zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie Warszawskim, a wcześniej prawa archiwalnego i zagadnień z zakresu funkcjonowania archiwum zakładowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych. Zaangażowana była w przygotowanie szeregu aktów prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją, w szczególności w prace nad wdrożeniem nowej instrukcji kancelaryjnej z 2011 r. oraz w opracowanie projektu nowego prawa archiwalnego (2008-2009) i nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (2012-2014). Jest członkiem Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu”. Była członkiem Rady Informatyzacji IV kadencji w latach 2011-2013 przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Rady Naukowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych oraz Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.