ORGANIZATORZY:    

Dr Jędrzej Bujny

Dr Jędrzej Bujny - radca prawny, partner

Specjalista w obsłudze przedsiębiorców, szczególnie w zakresie prawa energetycznego, farmaceutycznego i ochrony środowiska. Umiejętnie i bezpiecznie przeprowadza przedsiębiorców przez szereg skomplikowanych procesów z cechującą go lekkością działania. Z racji dogłębnej znajomości funkcjonowania jednostek administracji publicznej pomaga klientom biznesowym w relacjach z sektorem publicznym.

W codziennej praktyce doradza m.in. w:
-    innowacyjnych projektach, w których zaangażowane są podmioty prywatne i publiczne określając zasady ich zaangażowania
-    inwestycjach dotyczących wykorzystania OZE
-    obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora farmaceutycznego m.in. w zakresie importu równoległego
-    kompleksowej obsłudze prawnej firm z branży odpadowej i wodno-kanalizacyjnej

Jest adiunktem w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.