ORGANIZATORZY:    

Anna Brenk

Anna Brenk

Sędzia, Wiceprezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, poprzednio Przewodnicząca VI Wydziału Cywilnego tego Sądu (e-sądu).
Autorka szeregu publikacji, wystąpień, prezentacji i szkoleń z zakresu elektronicznego postępowania upominawczego.