ORGANIZATORZY:    

Jürgen Tiedje

Jürgen Tiedje

Prawnik. W latach 1989-1992 pracował jako sędzia w Niemczech. W roku 1992 rozpoczął prace w Komisje Europejskiej w różnych departamentach Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa, Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług a od 2014 w nowo stworzonej Dyrekcji Generalnej  ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. W swojej pracy zawodowej zajmował się usługami, kwalifikacjami zawodowymi, rynkami kapitałowymi, rachunkowością a także strategią w zakresie ustawowego badania ksiąg rachunkowych i audytu firm. W 2004 został powołany na stanowisko kierownika oddziału. Od 2013 kieruje oddziałem "Biznes dla konsumentów", który w szczególności od 2006 roku odpowiada za horyzontalne aspekty Dyrektywy Usługowej i monitoring rynku usług w tym pojedyncze punkty kontaktowe.