ORGANIZATORZY:    

Oskar Skibiński

Oscar Skibiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 roku doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od stycznia 2015 roku wpisany na listę mediatorów Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Jego działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień związanych z egzekucją sądową z instrumentów finansowych oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości.