ORGANIZATORZY:    

RADA PROGRAMOWA

 

 

 Nadzór i opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Rada Programowa, w skład której wchodzi szerokie grono ekspertów zajmujących się tematyką e-administracji oraz e-biznesu.

 

ARKADIUSZ BĄK
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Gospodarki

-> więcej
JERZY BUJOK
Zastępca Dyrektora
Generalnego Krajowa Izba Gospodarcza
-> więcej 
prof. WOJCIECH CELLARY
Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych,
Uniwersytet Ekonomiczny
-> więcej
JUSTYNA DUSZYŃSKA
Zastępca Dyrektora Depar- tamentu Informatyzacji,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
-> więcej
               
               
 
prof. JACEK GOŁACZYŃSKI
Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości, Koordynator Krajowy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych,
Ministerstwo Sprawiedliwości
-> więcej
 
prof. WITOLD HOUBOWICZ
Prezes Zarządu
ITTI Sp. z o.o.
-> więcej
                  
JACEK KAPICA
Podsekretarz Stanu,
Szef Służby Celnej,
Ministerstwo Finansów
-> więcej  
dr MARCIN KRASKA
Kierownik Centrum Elektron icznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania
-> więcej
               
               
BOŻENA LUBIŃSKA- KASPRZAK
Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
-> więcej
DARIUSZ MARCJASZ
Wiceprezes Zarządu
Krajowa Izba Rozliczeniowa
-> więcej
      
KRZYSZTOF
PIETRASZKIEWICZ
Prezes, Związek
Banków Polskich

-> więcej
   
 
IWONA WENDEL
Podsekretarz stanu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
-> więcej 
               
               
 
dr inż. MACIEJ STROIŃSKI
Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN d/s PCSS
-> więcej
   
dr inż. GRZEGORZ SZYSZKA
Dyrektor
Instytut Logistyki i Magazynowania
-> więcej