ORGANIZATORZY:    

Dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Dr inż. Stanisław Krzyżaniak – jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1978), gdzie w 1988 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Obecnie pracownik naukowy Instytutu Logistyki i Magazynowania (gdzie jednocześnie pełni funkcję zastępcy Dyrektora ds. Badań) oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.
W działalności badawczej, dydaktycznej i doradczej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami modelowania, symulacji oraz optymalizacji procesów związanych z gospodarką zapasami. Autor wielu publikacji z zakresu logistyki – naukowych i popularyzatorskich (łącznie 60 pozycji w czasopismach i materiałach konferencyjnych). Współredaktor naukowy dwóch pozycji książkowych, autor i współautor czterech podręczników z zakresu logistyki i zarządzania zapasami. Prelegent podczas kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych. Prowadził gościnne wykłady z zakresu gospodarki zapasami w ramach studiów podyplomowych, m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Gdańskim, Szkole Głównej Handlowej (studia podyplomowe) i w Międzynarodowym Centrum Treningu Logistycznego w Moskwie (Wyższa Szkoła Ekonomiczna – Uniwersytet Państwowy).
Dr inż. Stanisław Krzyżaniak jest wice przewodniczącym Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Należy do Europejskiej Rady ds. Certyfikacji
w Logistyce (ECBL) i jest członkiem Zarządu tej organizacji. Był współorganizatorem stworzonego w 2000 roku Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.