ORGANIZATORZY:    

Marcin Radwan

Marcin Radwan

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. cywilnych.
Autor publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej w "Palestrze" oraz "Europejskim Przeglądzie Sądowym", współautor Kodeksu Postępowania Cywilnego – Komentarz (Lexis – Nexis).
Od 2010 r. wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.