ORGANIZATORZY:    

Dr inż. Kajetan Wojsyk

Dr inż. Kajetan Wojsyk

Dr inż. Kajetan Wojsyk
Z-ca Dyrektora ds. Europejskich w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Autor licznych publikacji dotyczących prawa informatycznego, praktyk szerokiego zastosowania informatyki w administracji. Od 1974 r. interesuje się informatyką i jej praktycznymi zastosowaniami. Doświadczenie w zakresie informatyzacji administracji zdobywał w Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. Od 1994 roku zajmował się informatyzacją Urzędu Miasta Częstochowy (UMC), pełniąc funkcję Informatyka Miejskiego. Kierowany przez niego zespół skutecznie wprowadzał do praktyki administracji publicznej rozwiązania informatyczne, nagradzane i stanowiące wzory do naśladowania.
W 2005 roku UMC zdobył Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki w kategorii administracja publiczna i instytucje użyteczności publicznej (konkurs Teleinfo – pisma profesjonalnych użytkowników informatyki i telekomunikacji). UMC był dwukrotnie finalistą konkursu Lider Informatyki (organizowanego przez tygodnik Computerworld) i laureatem tej nagrody w roku 2007. W tym samym roku UMC zdobył Złotą @ i międzynarodową nagrodę EuroCrest Award.
Nauczyciel akademicki, były pracownik Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, obecnie wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Inne:
•   Autor wielu artykułów oraz wystąpień na konferencjach i seminariach dotyczących informatyzacji administracji publicznej, współautor komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
•    Członek Zarządu Naukowego Centrum Prawno–Informatycznego
•    Członek Rady Naukowej Systemu Informacji Prawnej Lex
•    Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego
•    Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
•    Członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w kadencji 2006–2009
•    Członek Rady Klubu e–Administracja
•    Członek Rady Programowej Forum Teleinformatyki
•    Członek Rady Programowej dwumiesięcznika eAdministracja
•    Współzałożyciel i były wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – http://www.mwi.pl
•    Członek Panelu Ekspertów (w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego) z listy instytucji regionalnych Województwa Śląskiego
•    Członek Komitetu Sterującego projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego” – reprezentant miast na prawach powiatu
•    Dwukrotnie (2003 i 2004) nominowany do Nagrody im. Marka Cara i laureat tej nagrody w roku 2005.
•    Dwukrotnie (2009 i 2010) nominowany do Nagrody InfoStar.
•    Odznaczony na wniosek Ministra SWiA Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz budowy sieci informatycznych i rozwiązań dla administracji publicznej