ORGANIZATORZY:    

Arkadiusz Bąk

Arkadiusz Bąk, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Urodził się 18 kwietnia 1977 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończył  studia mundurowe na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Później kształcił się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach w zakresie Polityki Gospodarczej i Strategii Przedsiębiorstw. Pracował jako oficer WP na stanowisku dowódcy plutonu dowodzenia, później jako Główny Specjalista ds. Teleinformatyki. W latach 2008-2011 kierował przedsiębiorstwem produkcyjnym w branży obróbki metali na terenie huty w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 2011 roku dyrektor departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialny m.in. za projekt budowy szerokopasmowego Internetu w regionie. Od listopada 2013 roku był Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki.