ORGANIZATORZY:    

Justyna Duszyńska

Justyna Duszyńska, zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Urodzona 30 maja 1980 r. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, prawnik. Zajmuje się prawnymi aspektami informatyzacji działalności administracji publicznej.