ORGANIZATORZY:    

Dr inż. Maciej Stroiński

Dr inż. Maciej Stroiński, Zastępca Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

Absolwent Technikum Łączności w Poznaniu i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Od 1972 roku pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od 1993 roku pracuje w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo–Sieciowym, którego jest współtwórcą. W Poznańskim Centrum Superkomputerowo–Sieciowym jest Zastępcą Pełnomocnika Dyrektora Instytutu d/s PCSS. W roku 1989 obronił pracę doktorską z zakresu informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki systemów rozproszonych sieci komputerowych, w szczególności projektowania jej protokołów i oceny działania. Jest autorem ponad dwustu publikacji w książkach, czasopismach i na konferencjach oraz szeregu opracowań o charakterze badawczo – rozwojowym. Jest jednym z autorów programu „PIONIER: Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”, który stanowi podstawę budowania w latach 2001-2005 infrastruktury informatycznej dla nauki, a także programu: PLATON - Platforma Usługi dla Nauki. Jest redaktorem czasopisma Computational Methods in Science and Technology. Jest kierownikiem licznych projektów badawczych i rozwojowych 5, 6 i 7 PR prowadzonych w PCSS. Współzałożyciel i członek komitetów programowych krajowych konferencji naukowych: POLMAN, PIONIER, Isthmus, i3 oraz konferencji międzynarodowych: Ingrid, PPAM, eTELEMED. Dr inż. Maciej Stroiński swoją przyszłość zawodową wiąże z pracami badawczymi i wdrożeniowymi z obszaru budowy społeczeństwa informacyjnego i tzw. Internetu Przyszłości.