ORGANIZATORZY:    

Dr inż. Grzegorz Szyszka

Dr inż. Grzegorz Szyszka, Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania

Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, Prezydent GS1 Polska, założyciel i wieloletni Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Inicjator powstania Wyższej Szkoły Logistyki, członek Senatu tej uczelni. Przewodniczący Sekcji Logistyki w Transporcie Komitetu Transportu PAN. Autor licznych publikacji z zakresu systemów logistycznych. Współredaktor opracowywanych co 2 lata przez Instytut raportów o stanie logistyki w Polsce.