ORGANIZATORZY:    

SPONSORZY

 

PARTNER STRATEGICZNY

 

SPONSOR SREBRNY

       
 
T4B-Technologie
      dla Biznesu

  www.t4b.com.pl
    Polski Związek Faktorów
      www.faktoring.pl
       

WYSTAWCY W MIASTECZKU KONFERENCYJNYM

        
Związek Banków Polskich
www.zbp.pl
  Technologie dla Biznesu
www.t4b.com.pl
 
Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji
www.mac.gov.pl
  Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl
             
     
 
  Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

www.uprp.pl
   Infinite - IT Solutions
http://infinite.pl/
  e-SENS
www.esens.eu
   e-Codex
www.e-codex.eu
             
     
  
  Instytut Logistyki
i Magazynowania

www.ilim.poznan.pl
      
Urząd Zamówień
Publicznych

www.uzp.gov.pl
  PARP
www.parp.gov.pl
  Polski Związek Faktorów
www.faktoring.pl
             
       
 
  Służba Celna

www.mf.gov.pl/sluzba-celna 
 
 ZUS

www.zus.pl
 
 IT CULTURE

www.itculture.pl
 
 KLAUD

klaud.co
             

           


European Commision

http://ec.europa.eu

   Fundacja Twoja Inicjatywa
http://twoja-inicjatywa.pl
   Izba Gospodarki
Elektronicznej
eCommerce Polska
www.ecommercepolska.pl