ORGANIZATORZY:  

Maciej Wyszoczarski

Maciej Wyszoczarski

Absolwent Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Z branżą bankową związał się w 2008r. rozpoczynając pracę w BZWBK S.A. Od 2010r. zatrudniony w PKO BP SA, najpierw jako Dyrektor Centrum Administracji, następnie jako Dyrektor Departamentu Sieci. W 2015r. zaczął kierować Pionem Sieci i Administracji, który w 2016r. poszerzył swoją działalność przekształcając się w Pion Sieci i Operacji. W toku kariery zawodowej zajmował się zarządzaniem nieruchomościami Banku, siecią oddziałów, modernizacją placówek, zapewnieniem rozwoju, unowocześniania i efektywności działania oddziałów oraz urządzeń samoobsługowych. Pełni funkcje członka Rady Nadzorczej KIR oraz członka Rady Nadzorczej PKO Finat, PKO Faktoring oraz PKO Leasing. Od 2016r. koordynator biznesowy strumieni w rządowym programie „Od papierowej do cyfrowej Polski” funkcjonującym w ramach „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.