ORGANIZATORZY:  

Krzysztof Popowski

Krzysztof Popowski

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Rachunkowości i podatków na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Początek kariery zawodowej związany z księgowością, audytem i sprawozdawczością finansową. Od 2005 roku odpowiedzialny za rozwój oraz wdrażanie systemów płatności, rozliczeń oraz obiegu dokumentów w Budimex SA.
Od 2011 w Banku Millennium na stanowisku eksperta w Departamencie Bankowości Elektronicznej zajmuje się wdrożeniami produktów bankowości przedsiębiorstw, analizą wymagań biznesowych ale także w szerokim kontekście sektorem bankowym, produktami finansowymi oraz nowymi technologiami oraz ich wykorzystaniem w ofercie banku.
Od stycznia 2017 przewodniczący grupy funkcjonującej przy ZBP, która działa w formule użytkowników porozumienia usługi Qlik do której przystąpiło 11 banków. Działania Grupy składającej się z przedstawicieli banków skupiają się na skoordynowaniu kwestii formalnoprawnych oraz rynkowemu wdrożeniu usługi. Działania te prowadzone są wraz z KIR SA, który jest integratorem usługi. Kolejne działania ukierunkowane zostaną na obszar zmian i ułatwień we wdrażaniu usługi, jej promocji oraz rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w egospodarce.
Od 2014 roku uczestnik prac grupy, która oficjalnie zaczęła funkcjonować jako Forum ds. e-Faktury i e-Opłat, a jej uczestnikami były nie tylko banki ale także znaczący wystawcy faktur jak również instytucje takie jak ILIM czy Ministerstwo Finansów.