ORGANIZATORZY:  

Rafał Sowiński

Rafał Sowiński

Z-ca Kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania (ILiM). Kierownik projektu po stronie partnera projektu ILiM "Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania  dla strefy finansów publicznych".  Lider strumienia e-Faktura / e-Paragon w programie "Od papierowej do cyfrowej Polski". Aktywny członek stowarzyszenia Project Management Institute.