ORGANIZATORZY:  

Tadeusz Rudnicki

Tadeusz Rudnicki

Jest głównym specjalistą Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania, ekspertem Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania oraz CEN TC434 (Europejska Norma e-faktury), CEN TC440 (standardy e-dokumentów handlowych). Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. W pracy naukowej zajmuje się obszarem elektronicznego wsparcia dostaw publicznych, obejmującym procesy biznesowe, przepływy informacyjne oraz metody elektronicznej współpracy dostawców z odbiorcami publicznymi. Tematem jego pracy doktorskiej są modele systemów elektronicznej obsługi dostaw publicznych.