ORGANIZATORZY:  

ORGANIZATORZY

 

 

     

 

 

Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje szereg projektów i inicjatyw mających na celu usprawnienie działania instytucji publicznych, zapewnienie przejrzystego dostępu do informacji oraz łatwego dostępu do usług publicznych poprzez rozwój elektronicznej administracji.  W ramach tych działań Instytut wspiera organy administracji publicznej w optymalizacji procesów administracyjnych, kładąc szczególną uwagę na możliwość elektronicznej komunikacji. Instytut również aktywnie promuje wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla podniesienia jakości świadczenia usług publicznych (www.ilim.poznan.pl)


Instytut realizuje wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii projekt „Platforma Pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” (efaktura.gov.pl).
 

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  odpowiada za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą oraz zarządza systemem wdrażania Funduszy Europejskich.


Do szczegółowych zadań Ministerstwa należą sprawy z zakresu działów administracji rządowej: rozwój regionalny i gospodarka. Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich.
 
Do działu gospodarka należą natomiast: konkurencyjność gospodarki, współpraca gospodarcza z zagranicą, własność przemysłowa, innowacyjność, działalność gospodarcza, promocja polskiej gospodarki w kraju i za granicą oraz współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego.