ORGANIZATORZY:  

ORGANIZATORZY

 

 

     

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje szereg projektów i inicjatyw mających na celu usprawnienie działania instytucji publicznych, zapewnienie przejrzystego dostępu do informacji oraz łatwego dostępu do usług publicznych poprzez rozwój elektronicznej administracji.  W ramach tych działań Instytut wspiera organy administracji publicznej w optymalizacji procesów administracyjnych, kładąc szczególną uwagę na możliwość elektronicznej komunikacji. Instytut również aktywnie promuje wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla podniesienia jakości świadczenia usług publicznych (www.ilim.poznan.pl)


Instytut realizuje wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii projekt „Platforma Pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” (efaktura.gov.pl).
 

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) koncentruje się na zmianach otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce. Działania ukierunkowane są na wdrażanie realnych ułatwienia dla przedsiębiorców. Szczególnie istotne są przedsięwzięcia zaawansowane technologicznie, bowiem to charakter inwestycji, jej lokalizacja i jakość tworzonych miejsc pracy są kluczowe przy przyznawaniu preferencji podatkowych na terenie Polski. Wzrost eksportu polskich produktów i usług na globalne rynki, to kolejne zadanie MPiT. Tak jak upowszechnianie elektronicznych form płatności. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspiera również rozwój innowacji na poziomie startupów, którym dedykowany jest program Start in Poland.