ORGANIZATORZY:  

O KONFERENCJI
KONFERENCJA „e-Administracja dla Biznesu”, Warszawa, 15 maja 2019 roku

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji „e-Administracja dla Biznesu” (EAB 2019), jest to wydarzenie, które łączy świat biznesu z administracją publiczną poprzez promocję i upowszechnianie e-usług.


W IV edycji skupimy się głównie na elektronicznym fakturowaniu. Przedstawimy ideę e-fakturowania w kontakcie z administracją, omówione zostaną zasady działania Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) – efaktura.gov.pl


Nasza konferencja jest adresowana do przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz samych przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem e-usług, a szczególności tych, którzy realizują dostawy lub usługi w ramach zamówień publicznych.


Podczas konferencji będą mogli Państwo wziąć udział w praktycznych warsztatach, pokazujących możliwości Platformy Elektronicznego Fakturowania.


Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli instytucji publicznych odpowiadających za: realizację zamówień publicznych, pracowników księgowości oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie procedur obiegu dokumentów w instytucjach.


Organizatorami konferencji są: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Logistyki i Magazynowania, który od wielu lata wspiera rozwój e-administracji i wdrażanie e-usług, współpracując z organami publicznymi w kraju i za granicą.


Udział w konferencji jest BEZPŁATNY i zapewni Państwu dostęp do najnowszej wiedzy w zakresie e-usług, w szczególności e-fakturowania, oraz da szansę praktycznego poznania tego obszaru.