ORGANIZATORZY:  

Tadeusz RudnickiGłówny specjalista w Centrum Elektronicznej Gospodarki w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, zajmuje się metodami elektronicznej współpracy przedsiębiorstw w relacjach B2B oraz B2G. Obecnie jego głównym zadaniem jest wdrażanie platformy elektronicznego fakturowania w dostawach publicznych (PeF). W lutym 2019 zrealizował projekt wdrożenia procesu e-fakturowania w dwóch dużych instytucjach publicznych w ramach unijnego projektu CEF e-Invoicing. Jest uczestnikiem zespołu wsparcia działań OpenPeppol w Polsce. Ekspert Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania oraz CEN TC434 (Europejska Norma e-faktury), CEN TC440 (standardy e-dokumentów handlowych). Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, zajmuje się tematyką modeli systemów elektronicznej obsługi dostaw publicznych.

powrót do listy prelegentów ->