Prelegenci

Marek Miązkiewicz

Paweł Żebrowski

Andrzej Plachta

Kaja Prystupa-Rządca

Tadeusz Rudnicki

Aleksander Niemczyk