ORGANIZATORZY:  

Retransmisja konferencji e-Administracja dla Biznesu, która odbyła się 15 maja 2019 r.