Menu
Organizatorzy:
Joanna Jajus

Joanna Jajus

Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, absolwentka Akademii Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Od 2003 roku realizuje działania związane z promocją przedsiębiorczości oraz programami wspierającymi powstawanie i rozwój przedsiębiorstw. Wśród najważniejszych zadań realizowanych przez Wydział należy wymienić: Poznańskie Dni Przedsiębiorczości, Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy dla przedsiębiorców, program promocji przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych oraz działania na rzecz intensyfikacji współpracy środowiska naukowego z biznesem.