Menu
Organizatorzy:
Mieczysław Bąk

Mieczysław Bąk

Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej KIG.  Kariera zawodowa obejmuje m.in.: Monitorowanie regulacji dotyczących funkcjonowania firm i  przygotowywanie opinii nt projektów aktów prawnych i rozwiązań w zakresie polityki gospodarczej; badania dotyczące zagadnień rozwoju przedsiębiorczości, takie jak dostęp do źródeł finansowania, kultura prawna, etyka biznesu, innowacyjność, przeciwdziałanie korupcji; rozwój organizacji pozarządowych i stowarzyszeń przedsiębiorców, w tym diagnoza organizacji w odniesieniu do standardów międzynarodowych, szkolenia w zakresie  etyki biznesu, zarządzania organizacją, i wpływania na proces legislacyjny. Promowanie postaw etycznych w krajach transformujących gospodarki i współpraca z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców przy opracowywaniu propozycji zmian w zakresie polityki gospodarczej (Rosja, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Kazachstan, Ukraina, Białoruś, Kosowo, Serbia, Bośnia).