Logo
Wydrukuj tę stronę

Rada Programowa

Drukuj Wydrukuj stronę

Nadzór i opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Rada Programowa, w skład której wchodzi szerokie grono ekspertów zajmujących się tematyką e-administracji oraz e-biznesu. 

   

 

Dariusz Bogdan

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

prof. Wojciech Cellary

Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu

Justyna Duszyńska

Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji

Magdalena Gaj

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 
 

[więcej]

 [więcej]

 [więcej]

[więcej]

 

   

 

 

 

 

   
 

  Krzysztof Głomb

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
„Miasta w Internecie”

 prof. Jacek Gołaczyński

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 prof. Witold Hołubowicz

Prezes Zarządu ITTI Sp. z o.o.

prof. Michał Kleiber

Prezes Polskiej Akademii Nauk

 
 

[więcej]

[więcej]

[więcej]

[więcej]

 
           
   
 

Bożena Lublińska-Kasprzak

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  Kazimierz Małecki

Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

 dr inż.Maciej Stroiński

Zastępca Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

 
 

[więcej]

 [więcej]

 [więcej]

 [więcej]

 
           
         
  dr Grzegorz Szyszka

Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania

       
 

[więcej]

       
© 2013, Instytut Logistyki i Magazynowania