Menu
Organizatorzy:

Dariusz Bogdan

Dariusz Bogdan
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Urodził się 15 stycznia 1969 r. w Ełku. Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Następnie studia podyplomowe w zakresie Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W latach 1993-1999 inspektor, starszy inspektor, kierownik Zespołu ds. Informatyki, Pełnomocnik Prezesa ds. Informatyki w Agencji Rynku Rolnego. Od 1999 do 2007 - dyrektor Biura Teleinformatyki w Agencji Rynku Rolnego.
W latach 2006-2007 wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od grudnia 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.
W latach 2008-2010 oraz od 2010-aktualnie - przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2008-2011 oraz od 2012-aktualnie - przewodniczący Komitetu Do Spraw Umów Offsetowych.
W latach 2007-2009 oraz 2009-2011 - członek Rady Informatyzacji Państwa II i III Kadencji. W latach 2008-2011 - członek Rady Programowej Instytutu Maszyn Matematycznych.
Od 2008 współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego Przemysłu Zbrojeniowego oraz członek Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW). W latach 2008-2011 - członek Komitetu Rady Ministrów Do Spraw Informatyzacji i Łączności Od 2009 przewodniczący Zespołu Gospodarki Elektronicznej. Od stycznia 2012 członek Komitetu Rady Ministrów Do Spraw Cyfryzacji. Jego hobby to narciarstwo, siatkówka, szachy oraz literatura.
Żonaty, dwoje dzieci.

Więcej w tej kategorii: « prof. Witold Hołubowicz
Powrót na górę

Partner strategiczny

Partner strategiczny

Patronat honorowy

Sponsor #1