Menu
Organizatorzy:

Bożena Lublińska-Kasprzak

Bożena Lublińska-Kasprzak
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Pani Bożena Lublińska-Kasprzak od marca 2009 r. pełni funkcję Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wcześniej pełniła przez wiele lat funkcje kierownicze w administracji publicznej w obszarze programowania i zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich, przedsiębiorczości i innowacyjności. Studiowała ekonomię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz integrację europejską na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski. Odbyła staże naukowe i zawodowe m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Komisji Europejskiej. Była ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince 2. W 2011 roku otrzymała tytuł Menadżera Administracji Roku oraz znalazła się na 10 miejscu rankingu „Tiaras of Management” miesięcznika Polish Market, uwzględniającym 50 najwybitniejszych polskich kobiet menadżerów. Od 2009 przewodniczy kapitule konkursu Polski Produkt Przyszłości. Od 2010 wchodzi w skład zarządu Europejskiej Sieci Agencji Innowacyjności (TAFTIE).  

Powrót na górę

Partner strategiczny

Partner strategiczny

Patronat honorowy

Sponsor #1