Menu
Organizatorzy:

6 listopada 2013 r. ( I dzień)

Program do pobrania

 

 

                                                  

Środa, 6 listopada 2013 r. (dzień I)

e-ADMINISTRACJA W POLSCE - GDZIE JESTEŚMY?

 

 • 9:00 – 10:00    Rejestracja uczestników i powitalna kawa
 • 10:00 – 10:15    Otwarcie Konferencji

Prelegenci: Dariusz Bogdan, Ministerstwo Gospodarki oraz dr Grzegorz Szyszka, Instytut Logistyki i Magazynowania

 • 10:15 – 10:45  Otwarta administracja na potrzeby obywateli i przedsiębiorców - centralne podejście do komunikacji elektronicznej

Czego oczekują od administracji obywatele? Jakie usługi e-administracji są najbardziej oczekiwane? Jakie są w tym zakresie potrzeby przedsiębiorców? W jaki sposób administracja zamierza zapewnić odpowiednią gamę i poziom e-usług wspierających wszechstronny rozwój społeczeństwa i warunki prowadzenia działalności gospodarczej? W wystąpieniu zostaną przedstawione odpowiedzi na powyższe pytania i zarysowane główne kierunki działań. 

Prelegent: Andrzej Ręgowski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 • 10:45 – 11:15    Efektywna i użyteczna. Administracja według przedsiębiorców.

Programy operacyjne oraz ich kierunek powinny być nastawione na przedsiębiorcę. Przedstawiciele biznesu zaprezentują swoją wizję elektronicznej administracji do 2020.

Prelegent: Andrzej Arendarski, Krajowa Izba Gospodarcza

 • 11:15 – 11:45    Przerwa kawowa
 • 11:45 – 12:05    Elektroniczna administracja krok po kroku: co już działa i z czego biznes korzysta?

Prezentacja dotychczasowych działań w procesie budowy e-administracji. Co udało się osiągnąć na dzień dzisiejszy i jak te zmiany zmieniły komunikację z przedsiębiorcami?

Prelegent: Sebastian Christow, Ministerstwo Gospodarki

 • 12:05 – 12:25    Administracja w Europie. Z nami, czy bez nas?

Czy nasza e-administracja spełnia europejskie standardy? Dzięki analizie i porównaniu Pojedynczych Punktów Kontaktowych w wybranych państwach, możliwa będzie odpowiedź na pytanie: pod jakimi względami polska e-administracja nie odbiega od standardów zagranicznych oraz jakie kierunki zmian należy podjąć, by usprawić działanie obszarów słabo rozwiniętych. 

Prelegent: Marcin Kraska, Instytut Logistyki i Magazynowania

 • 12:25 - 12:45 – Kierunki rozwoju administracji lokalnej – szanse i zagrożenia

Samorządy lokalne nie mogą pozostać obojętne na dynamiczne zmiany zachodzące w przedsiębiorstwach, szczególnie w zakresie teleinformatyki. Informatyzacja procesów biznesowych stała się nie tylko integralną częścią konkurencyjnego biznesu, ale także najbardziej aktualnym wyzwaniem dla administracji. W jakim kierunku podążać? W wystąpieniu podstawione zostaną istotne pytania o referencyjność, integralność i interoperacyjność samorządów lokalnych.

Prelegent: Stanisłam Tamm, Sekretarz Miasta Poznania 

 • 12:45 - 13:15 – Postawy i oczekiwania przedsiębiorstw wobec faktury elektronicznej – studium przypadku

Prelegent: Marek Rudziński, SAGE

 • 13:15 – 14:00    Lunch
 • 14:00 – 15:30    Równoległe sesje tematyczne i panele dyskusyjne:

A1 - Działalność gospodarcza w Polsce. Czy jesteśmy już w Europie?

Moderator: Michał Pierzchalski, Ministerstwo Gospodarki
Działalność gospodarcza w Polsce - czy tak samo jak w innych krajach UE? Jaką rolę w e-komunikacji ma samorząd lokalny i czy jeszcze ma wpływ na kreowanie polityki

Prelegenci: 

Marcin Szokalski, Ministerstwo Gospodarki

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

- przedstawienie tematyki związanej z rejestracją działalności gospodarczej w Polsce, tj. uzyskaniem wpisu, bądź jego modyfikacją za pośrednictwem CEIDG (stan obecny);

- zasady działania systemu, statystyki obsługi wniosków oraz dotyczące działalności gospodarczej w Polsce;

- informacje zawarte w CEIDG na temat uprawnień uzyskanych przez przedsiębiorców licencje, koncesje, zezwolenia.

Bartłomiej Błuś, InteliWISE SA

Problemy związane z obsługą przedsiębiorców 

- przedstawienie problemów napotkanych w trakcie obsługi Klientów CEIDG, prowadzonej za pośrednictwem 3 linii wsparcia – Wirtualny urzędnik, Live chat, Infolinia;

- statystyki związane z obsługą – najczęściej zadawane pytania, liczby obsługiwanych połączeń;

- praktyczne wskazówki jak można usprawnić obsługę.

Michał Pierzchalski, Ministerstwo Gospodarki

Praktyczne aspekty funkcjonowania Pojedynczego Punktu Kontaktowego 

- przedstawienie tematyki związanej z realizacją projektu Pojedynczy Punkt Kontaktowy oraz faktyczne usługi udostępnione za pośrednictwem www.biznes.gov.pl

- praktyczne przykłady wykorzystania portalu www.biznes.gov.pl

- plany rozwojowe Pojedynczego Punktu Kontaktowego

Marcin Strzałkowski, InteliWISE SA

Przedsiębiorca „światowy”. Czy usługi udostępnione przez CEIDG i PPK ułatwią funkcjonowanie podmiotów w obrocie gospodarczym ? 

- prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych – praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorcy w USA, porównanie do warunków Polskich;

- czy CEIDG i PPK są narzędziami, które umożliwią obsługę i udostępnią usługi na poziomie ogólnoświatowym?

A2 - Poznaj praktyczne aspekty platformy ePUAP - warsztaty

Moderator: Rafał Sowiński , Instytut Logistyki i Magazynowania
Efektywność procesów w administracji - Elektroniczne formularze na ePUAP

Głównym celem warsztatów jest pokazanie możliwości praktycznego wykorzystania w urzędach dokumentów elektronicznych funkcjonujących na platformie ePUAP. W ramach warsztatów zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z budową formularzy, tworzeniem aplikacji i udostępnianiem ich w postaci usług. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wdrożenia wybranych aplikacji w swoich urzędach.
Program:
1. Koncepcja dokumentu elektronicznego w ePUAP.
2. Proces wdrożenia dokumentu elektronicznego  w urzędzie w oparciu o ePUAP.
3. Budowa prostych formularzy w Środowisku Budowy Aplikacji ePUAP.
4. Generowanie aplikacji i udostępnianie ich w postaci eusług.
5. Wdrożenie wybranych aplikacji w urzędach uczestników warsztatów.
Uwaga: Zalecane jest posiadanie przez uczestników dostępu do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu na ePUAP.

A3 - Wizja e-Administracji w 2020 roku - e-Administracja jako korzyść dla obywatela i przedsiębiorcy

Moderator: Dariusz Bogucki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Prelegenci:

Rafał Zgorzelski, Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych

Innowacyjne technologie pocztowe w służbie e-państwu

Wykład poświęcony będzie ważnemu z punktu widzenia obywateli oraz funkcjonowania gospodarki państwa sektorowi usług pocztowych, a także roli jaką pełni on w procesie informatyzacji państwa:

 1. Rola i znaczenie rynku usług pocztowych w projekcie cyfryzacji państwa
 2. Stawiamy na innowacje – prezentacja wybranych e-rozwiązań w usługach pocztowych
 3. Poczta przyszłości kluczowym partnerem dla e-państwa
 4. Jakie korzyści dla e-administracji mogą przynieść e-usługi pocztowe?
 5. Gdzie jesteśmy? Dokąd i jaką drogą chcemy dojść? Dlaczego chcemy to osiągnąć?
 6. Tezy i hipotezy. Szanse i zagrożenia dla e-państwa

Szymon Mamrot, Instytut Logistyki i Magazynowania

Administracja - czas wrócić do korzeni

Podczas wystąpienia zostanie przedstawiona wizja funkcjonowania administracji w Polsce w roku 2020. Zostaną wskazane cechy, jakie powinny charakteryzować idealną administrację i jak docelowo powinna wyglądać komunikacja pomiędzy administracją a obywatelami/przedsiębiorcami. W prezentacji zostaną wykorzystane doświadczenia Instytutu Logistyki i Magazynowania z realizacji krajowych i międzynarodowych projektów z zakresu e-administracji w szczególności projektu: Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka” (UEPA).

 

Mateusz Hojda, Business Reporting - Advisory Group

Zintegrowana sprawozdawczość gospodarcza

Prezentacja poświęcona jest tematyce sprawozdawczości gospodarczej (w szczególności finansowej), w szczególności problemom związanym z brakiem standaryzacji informacji oraz sposobom ich rozwiązania. W trakcie prelekcji przedstawione zostaną cele projektów mających na celu obniżenie barier związanych z wymianą informacji gospodarczej między sektorem prywatnym i publicznym wdrożonych w krajach europejskich oraz Australii. Ponadto przedstawione zostaną wyniki analizy wariantów wdrożenia analogicznego projektu w Polsce

 

 • 15:30 – 15:45    Przerwa kawowa
 • 15:45 – 16:00    Podsumowanie sesji tematycznych

Przedstawienie głosu administracji i biznesu w sprawie stanu i rozwoju elektronicznej administracji w Polsce wypracowanego w sesjach tematycznych. Podsumowanie głównych tez z sesji równoległych i wniosków z dyskusji do panelu dyskusyjnego

 • 16:00 – 16:45 Panel dyskusyjny "Czy biznes w Polsce potrzebuje e-administracji?" z udziałem zaproszonych przedstawicieli administracji, biznesu i mediów

Dyskusja z udziałem przedstawicieli administracji, biznesu i mediów na temat zasadności działań e-administracji kierowanej do biznesu. Panel ma umożliwić konfrontację wizji i oczekiwań administracji i biznesu w zakresie elektronicznej administracji.

Uczestnicy: Andrzej Ręgowski (MAiC), Dariusz Bogdan (MG), prof. Jacek Gołaczyński (MS), prof. Wojciech Cellary (UE), Tomasz Kayser (wiceprezydent Poznania), Jacek Czech (KIG), Marcin Kraska (ILiM)

Moderator: Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie"

 • 19:30 – 22:00 Bankiet

Zapraszamy Państwa do dalszej wymiany doświadczeń w mniej formalnej atmosferze, gdzie będziemy również odkrywać nowe smaki i dźwięki w unikalnej przestrzeni – Atrium Krajowego Centrum Innowacji w Logistyce i e-Gospodarce.


 * Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmiany programu

 

Prezentacja poświęcona jest tematyce sprawozdawczości gospodarczej (w szczególności finansowej), w szczególności problemom związanym z brakiem standaryzacji informacji oraz sposobom ich rozwiązania. W trakcie prelekcji przedstawione zostaną cele projektów mających na celu obniżenie barier związanych z wymianą informacji gospodarczej między sektorem prywatnym i publicznym wdrożonych w krajach europejskich oraz Australii. Ponadto przedstawione zostaną wyniki analizy wariantów wdrożenia analogicznego projektu w Polsce.

Powrót na górę


Partner strategiczny

Partner strategiczny

Patronat honorowy

Sponsor #1