ORGANIZATORZY:    

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
               

 

               Patronaty honorowe          
                     
           Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
  Urząd
Zamówień
Publicznych
  Prezydent
m. st. Warszawy
  Minister
Infrastruktury
i Rozwoju
     

 

 

 

 

           Patronaty merytoryczne          
                     
                             
                     
                             
               Patronaty medialne