ORGANIZATORZY:    

Lucyna Łuczak-Noworolnik

Lucyna Łuczak-Noworolnik

Radca prawny, pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania, w którym realizuje zadania związane z informatyzacją administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości zarówno na szczeblu krajowym, jak również w wymiarze międzynarodowym, czynnie zaangażowana w prace w ramach projektów z grupy tzw. Large Scale Pilot tj. e-SENS oraz e – CODEX (wcześniej także epSOS oraz SPOCS), projektów na szczeblu krajowym, w tym  w szczególności związanych z uruchomieniem pojedynczego punktu kontaktowego (ePK), autor artykułów naukowych o tematyce związanej z e – wymiarem sprawiedliwości oraz e – administracją, w roku 2014 rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.